TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Tiềm năng một số khoáng sản rắn có quy mô lớn của Việt Nam
2-Tiêu đề dịch: Potentials of some major minerals in Việt Nam
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Địa chất, loạt A, số 336 - 337 (7-10/2013), 92 - 96
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Đỗ Cảnh Dương, Trần Văn Miến
11-Người dịch:
12-Người biên tập: Trần Văn Trị
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866-7381
15-Ghi chú: Số kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Tổng hội Địa chất Việt Nam (1983 – 2013)
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Khoáng sản
18-Từ khóa: khoáng sản rắn, khoáng sản, tiềm năng, dự báo, tài nguyên, bauxit, titan, than khoáng, đất hiếm, apatit, phosphorit, cát silic, đá vôi xi măng, đá hoa trắng, tụ khoáng
19-Địa lý: Việt Nam
Quay lại