HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC 
TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho PGS. TS. Trần Minh Thế

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

Ngày 21 tháng 01 năm 2016, Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức Tổng kết năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Vĩnh Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;  đồng chí Lê Duy Đông, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; tham dự Hội nghị c̣n có Lănh đạo Cục Công nghệ thông tin, đại diện các Vụ thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Description: chung

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên Phó bí thư, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục ĐC&KSVN tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt tập thể cán bộ viên chức Trung tâm, đồng chí Trần Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm, trình bày báo cáo Tổng kết năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước, Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất đă xác định rơ nhiệm vụ, biện pháp thực hiện để triển khai các mặt công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với khả năng chuyên môn và tài chính của đơn vị. Tập thể cán bộ viên chức trong  Trung tâm đă hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Description: 210

Đồng chí Trần Hồng Hải – Giám đốc Trung tâm,
trình bày báo cáo Tổng kết năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Description: 228

Description: 232

Description: 233

Description: 235

Cán bộ viên chức Trung tâm thảo luận, đóng góp ý kiến trong Hội nghị

Tại Hội nghị lần này, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đă long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quư của Đảng và Nhà nước, cho PGS. TS. Trần Minh Thế, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Lưu trữ Bảo tàng địa chất, tiền thân của Trung tâm Thông tin Lưu trữ địa chất, và biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc.

Description: 251

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên trao Huân chương Lao động hạng nhất cho đồng chí Trần Minh Thế, nguyên Viên trưởng Viên Thông tin Lưu trữ Bảo tàng Địa chất

Description: 259

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT

 cho tập thể Trung tâm và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014

Description: 265

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên trao Giấy khen của Tổng cục trưởng

 Tổng cục ĐC&KS Việt Nam cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014

Description: 269

Đồng chí Lê Hồng Thái trao Giấy khen của Công đoàn Tổng cục ĐC&KS Việt Nam cho tập thể  và các các nhân đă có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2014

Phát biểu chỉ đạo Hội Nghi, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đă ghi nhận các kết quả đạt được của Trung tâm, biểu dương tập thể lănh đạo, viên chức và người lao động đă năng động, có những giải pháp hợp lư và tích cực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của năm 2015 đồng thời thông báo t́nh h́nh và đặt ra các yêu cầu mới cho Trung tâm trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Hội nghị đă bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2016. Ban Thanh tra nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục bảo đảm thực hiện quyền giám sát, kiểm tra của cán bộ viên chức trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật, nghị quyết của Hội nghị cán bộ viên chức và những quy định của Trung tâm liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động, của Trung tâm và Nhà nước.

Description: 306

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 - 2016

Nghị quyết Hội nghị đă được 100% cán bộ, viên chức tán thành và thông qua. Phát huy những thành tích đạt được năm 2015, tập thể cán bộ viên chức Trung tâm đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2016.