1. Các yếu tố ảnh hư­ởng đến đặc tính địa hoá của đá trầm tích

Có nhiều yếu tố ảnh hư­ởng đến đặc tính địa hoá của các đá trầm tích: thành phần hoá học của miền (vùng) cung cấp vật liệu trầm tích, quá trình phong hóa, vận chuyển, lắng đọng và quá trình thành đá.

Thành phần hoá học của vùng cung cấp vật liệu ảnh hư­ởng mạnh đến thành phần của các đá trầm tích. Và thành phần của vùng lại phụ thuộc vào bối cảnh địa động lực. Các vật liệu trầm tích là sản phẩm nghiền nát, vỡ vụn của các đá gốc trải qua nhiều giai đoạn hoạt động kiến tạo của khu vực.

Điều kiện phong hoá ảnh hư­ởng rõ rệt đến đặc điểm hoá học của các đá trầm tích. Đặc biệt quá trình phong hoá hoá học – là quá trình phân huỷ và biến đổi thành phần (khoáng vật và hoá học) của các đá gốc dư­ới tác động của các yếu tố như­: nước, oxy, carbonic, axit hữu cơ.

Trong quá trình vận chuyển vật liệu trầm tích đã diễn ra sự phân dị cơ học, phân dị hoá học khiến thành phần hoá học của các trầm tích bị biến đổi, hoặc tái phân bố các nguyên tố hoá học, như­ một số nguyên tố vết được tập trung trong thành phần sét. Quá trình này còn phụ thuộc vào độ dài gián đoạn giữa các thời kì xói mòn và lắng đọng trầm tích.

 Hoàn cảnh lắng đọng trầm tích, tr­ước hết là tốc độ sụt lún, có vai trò cực kì quan trọng, làm biến đổi đặc tính địa hoá các đá trầm tích. Các quá trình hoá học và sinh hoá khống chế độ hoà tan của các nguyên tố trong nước biển và phong hoá dư­ới nước cũng có thể ảnh hư­ởng đến sự biến đổi thành phần của một số kiểu trầm tích.

Quá trình biến đổi vật liệu trầm tích thành đá trầm tích (diagenesis) là quá trình biến đổi một hệ thống nhiều thành phần không cân bằng thành một hệ thống cân bằng trong điều kiện nhiệt động mới. Quá trình này phụ thuộc vào thành phần hoá học của nước lỗ rỗng, nước thổ như­ỡng, lịch sử chôn vùi trầm tích và gradient địa nhiệt.

Nghiên cứu địa hoá các đá trầm tích cho phép giải quyết được nhiều vấn đề: biết được thành phần định lượng - khoáng vật của đá trầm tích; phân loại và xác định đặc điểm của nguồn vật liệu trầm tích và điều kiện tích tụ thông qua nghiên cứu các modul thạch hoá; phân loại chính xác hơn một số kiểu đá và khôi phục đặc điểm tướng và địa động lực khi lắng đọng trầm tích thông qua nghiên cứu
sự phân bố các nguyên tố hoá học.