CH­ƯƠNG II

SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA HOÁ TRONG NGHIÊN CỨU CÁC ĐÁ MAGMA

 

1. Các yếu tố ảnh h­ưởng tính chuyên hoá địa hoá magma

Đặc điểm địa hoá của các đá magma phụ thuộc vào thành phần hoá học và khoáng vật của đá nguyên thuỷ hoặc dung thể. Hàm lượng các nguyên tố chính và vết trong dung thể do kiểu và mức độ nóng chảy quyết định, mặc dù thành phần magma có thể bị thay đổi đáng kể khi di chuyển lên bề mặt. Đặc điểm quan trọng nhất của nguồn magma là tỉ lệ các đồng vị phóng xạ không bị thay đổi trong quá trình nóng chảy và các quá trình tiếp theo trong lò magma. Và thành phần của nguồn này phụ thuộc vào tương quan các kiểu đá trong khu vực. Kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây về đồng vị của bazan đại d­ương có nguồn gốc manti đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc làm rõ động lực của manti.