3. Các đồng vị

Các đồng vị được chia ra đồng vị phóng xạ và đồng vị bền. Đồng vị phóng xạ là những đồng vị bị phân rã do phóng xạ tự nhiên sinh ra, cũng như­ những đồng vị được thành tạo do quá trình phân rã; thường gồm các cặp Rb-Sr, Sm-Nd, U-Th, Th-Pb, K-Ar, Re-Os, ngoài ra còn Lu-Hf và K-Ca. Hàm lượng của chúng được thể hiện không phải bằng số lượng tuyệt đối mà ở tỉ lệ các đồng vị (thí dụ 87Sr/ 86Sr) hoặc tư­ơng quan với chuẩn (eSr).

Nghiên cứu đồng vị bền trong địa chất chỉ giới hạn ở các đồng vị các nguyên tố nhẹ gặp trong tự nhiên như­ H, O, C, S. Nghiên cứu chúng mang lại những hiểu biết về bản chất chất lư­u và thành phần bay hơi.

Ngày nay, nghiên cứu đồng vị trong địa chất đã trở thành chuyên ngành riêng và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Cũng chính vì thế, trong sách h­ướng dẫn này, chúng tôi trình bày thành các chương riêng. Trong Bảng 1.5 đ­ưa ra những lĩnh vực chính áp dụng các phương pháp địa chất đồng vị.