ĐẶC ĐIỂM CÁT THẠCH ANH VÙNG PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ VÀ  GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CHÚNG

NGUYỄN TIẾN PHƯƠNG1, NGUYỄN TIẾN DŨNG2

1Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, 6 Phạm Ngũ Lăo, Hà Nội.

2Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

 

Tóm tắt: Thừa Thiên Huế là một trong số các tỉnh ven biển của Việt Nam có tiềm năng lớn về cát thạch anh nằm trong các trầm tích nguồn gốc biển và phân bố khá tập trung tại vùng Phong Điền. Mặc dù đă được nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhưng việc nghiên cứu đánh giá chất lượng, khả năng khai thác và đặc biệt là công nghệ tuyển nhằm nâng cao giá trị sử dụng của cát thạch anh trong các lĩnh vực công nghiệp c̣n nhiều hạn chế. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và tổng hợp tài liệu, bài báo giới thiệu đặc điểm địa chất, chất lượng cát thạch anh vùng Phong Điền; đồng thời đề xuất quy tŕnh công nghệ cho phép tuyển nâng cao chất lượng cát thạch anh, đáp ứng nguồn nguyên liệu chất lượng cao ổn định cho các ngành công nghiệp. Kết quả nghiên cứu là cơ sở định hướng cho công tác thăm ḍ, khai thác và chế biến cát thạch anh nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cát thạch anh chất lượng cao cho các ngành sản xuất công nghiệp trong nước và xuất khẩu.

 

                (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)