ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀNG GỐC VÙNG TIÊN CẨM, TIÊN PHƯỚC, QUẢNG NAM

TRỊNH HOÀI ÁNH1, NGUYỄN THẾ HÙNG1, NGUYỄN VĂN LÂM2, HOÀNG VĂN KHOA3

1Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Địa chất - Khoáng sản, 6 Phạm Ngũ Lăo, Hà Nội

2 Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

3 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, 6 Phạm Ngũ Lăo, Hà Nội

Tóm tắt: Các tài liệu mới về điều tra và thăm ḍ quặng vàng gốc ở các vùng Tiên Phước, Hiệp Đức, Thăng B́nh, Bắc Trà My,.. trong những năm gần đây, đặc biệt là của đề án "Xử lư tài liệu địa vật lư máy bay vùng Măng Xim, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngăi" do TS Nguyễn Thế Hùng làm chủ nhiệm, đă phần nào làm sáng tỏ đặc điểm quặng hóa vàng gốc vùng Tiên Cẩm, Tiên Phước, Quảng Nam, đồng thời cũng chỉ ra được các yếu tố magma, địa tầng, kiến tạo khống chế quặng hóa và các hiện tượng biến đổi nhiệt dịch liên quan đến quặng hóa.


            (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)