DỰ BO TRƯỢT LỞ ĐẤT Đ TRN SƯỜN DỐC

NGUYỄN ĐỨC L1, NGUYỄN THANH2

1Sở Khoa học v Cng nghệ Quảng Bnh, 17A, Quang Trung, TP. Đồng Hới;
211A, Phan Bội Chu, TP. Huế.

Tm tắt: Hiện nay, trn thế giới c nhiều phương php được sử dụng để đnh gi v dự bo qu trnh trượt lở đất đ trn sườn dốc, mi dốc. Bi bo ny đề cập đến một số phương php đnh gi v dự bo trượt lở đất đ phổ biến, trong đ c phương php mới được chng ti đề xuất.


                (Xem ton văn: Lin hệ với Tạp ch Địa chất - Tổng cục Địa chất v Khong sản)