HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KHOÁNG SẢN TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY CỦA CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

HOÀNG KHOA

Phòng Khoáng sản, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam


Trong thời gian gần đây Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có một số hoạt động quản lý khoáng sản như sau:

1. Trong tháng 1-2 năm 2010, một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản đã được Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam quan tâm chỉ đạo là việc hoàn thành Dự luật Khoáng sản trình Chính phủ. Dự thảo Luật này đã được chỉnh sửa lần thứ 5 sau khi lấy ý kiến các thành viên Chỉnh phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, các cơ quan, đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự thảo Luật Khoáng sản gồm 12 chương với 82 điều, trong đó có 47 điều mới về nội dung, 35 điều còn lại có bổ sung, sửa đổi. Dự thảo Luật có nhiều quy định mới, cụ thể, rõ ràng hơn, đã đáp ứng được yêu cầu, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, thể hiện cải cách về thủ tục hành chính, dự kiến xoá bỏ 2 loại giấy phép (giấy phép khảo sát và giấy phép chế biến khoáng sản), tăng cường vai trò kinh tế hoá ngành Địa chất - Khoáng sản, xoá bỏ cơ chế xin-cho thông qua việc thực hiện cơ chế đấu giá thăm dò - khai thác hoặc đấu giá khai thác khoáng sản, tăng cường vai trò công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Dự kiến: theo kế hoạch, dự thảo Luật sẽ được đưa ra lấy ý kiến của các tổ chức và cá nhân cả nước để trình Quốc hội xem xét thông qua cuối năm 2010. 

2. Về việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản VN đã ký 10 giấy phép hoạt động khoáng sản, trong đó có 12 giấy phép thăm dò, 4 giấy phép khai thác (Bảng 1, 2). Đặc biệt, trong số các giấy phép thăm dò đã cấp có 2 giấy phép thăm dò bauxit tại các vùng Đăk Song và 1-5, tỉnh Đắk Nông đã được cấp cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN (TKV). Như vậy, theo lộ trình tại khu vực quặng bauxit Đắk Nông, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 5/7 giấy phép thăm dò để chuẩn bị nguyên liệu cho dự án chế biến sâu tại khu vực Tây Nguyên. Đồng thời, Cục Địa chất và Khoáng sản VN đã tiếp tục thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác quặng bauxit mỏ Tân Rai, tỉnh Lâm Đồng phục vụ nguyên liệu cho dự án sản xuất alumin công suất 650.000 tấn/năm do Tập đoàn TKV là chủ đầu tư.

3. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về giải quyết các vướng mắc liên quan đến khoanh định diện tích thăm dò quặng sa khoáng titan-zircon tại tỉnh Bình Thuận của 14 doanh nghiệp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận thỏa thuận về chủ trương, Cục Địa chất và Khoáng sản VN đã cử Tổ Công tác phối hợp với Chi cục Khoáng sản Miền Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận thị sát tại thực tế, bàn bạc, trao đổi thống nhất hướng xử lý, khoanh lại 17 diện tích đề nghị thăm dò quặng titan-zircon theo tài liệu địa chất đã được Cục Địa chất và Khoáng sản VN bàn giao cho tỉnh quản lý, xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản. Kết quả kiểm tra, làm việc, Tổ Công tác đã đề nghị loại bỏ, không thăm dò đối với 5/17 khu, điều chỉnh ranh giới thăm dò đối với 5/17 khu nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường, an toàn cho tuyến giao thông trong khu vực quy hoạch các dự án du lịch, khu đô thị.

Bảng 1. Bảng Danh sách giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp năm 2010

TT

Số Giấy phép

Ngày cấp

Loại khoáng sản

Khu vực khai thác

Trữ lượng được khai thác

Công suất

Đơn vị được phép khai thác

1

14/GP-BTNMT

08/01/2010

Đá vôi

Thung Hóp, xã Thanh Thủy, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm và xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

33.303.600 tấn

1.149.984 tấn/năm

Công ty cổ phần Xi măng Hòa Phát

2

342/GP-BTNMT

12/01/2010

Đá hoa

Bản Nghè II, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

10.309.957 m3

347.200 m3/năm

Công ty cổ phần Luyên kim và Khai khoáng Việt Đức

3

358/GP-BTNMT

24/02/2010

Đá hoa

Thung Phá Líu, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Ốp lát: 822.544 m3; bột carbonat: 6.004.575 tấn

Ốp lát: 29.700 m3/năm; 216.810 tấn

Công ty cổ phần Đồng Tiên

4

359/GP-BTNMT

24/02/2010

Đá hoa

Mỏ Châu Hồng, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

8.565.839 tấn

306.660 tấn/năm

Công ty TNHH MTV Khoáng sản Omya

Bảng 2. Bảng Danh sách giấy phép thăm dò khoáng sản đã cấp năm 2010

TT

Số Giấy phép

Ngày cấp

Loại khoáng sản

Khu vực thăm dò

Đơn vị được phép thăm dò

1

11/GP-BTNMT

08/01/2010

Puzolan

Đồi Đất Đỏ, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Dầu khí IDICO

2

12/GP-BTNMT

08/01/2010

Felspat

Xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên Trường

3

39/GP-BTNMT

12/01/2010

Đồng

Khe Cam, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Công ty cổ phần Khoáng sản Yên Bái

4

44/GP-BTNMT

14/01/2010

Titan- zircon

Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh và Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn

5

82/GP-BTNMT

20/01/2010

bauxit

Đăk Song, tỉnh Đăk Nông

Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sán Việt Nam

6

83/GP-BTNMT

20/01/2010

bauxit

Khu Đông Bắc và Tây Nam mỏ bauxit “1-5”, tỉnh Đăk Nông

Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sán Việt Nam

7

84/GP-BTNMT

20/01/2010

Đá hoa

Thung Cọ Trong 2, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Công ty TNHH Đức Ân

8

100/GP-BTNMT

22/01/2010

Barit

Bao Tre, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Công ty cổ phần Khoáng sản - Xây dựng - Phụ gia xi măng Thanh Hóa

9

315/GP-BTNMT

08/2/2010

wolfram

Chư Ya Krei, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Công ty cổ phần Khai khoáng Hoà Phát - SSG

10

357/GP-BTNMT

24/02/2010

titan

Các xã Đức Thắng, Đức Chánh, Đức Thạnh, Đức Minh và Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Quảng Ngãi

11

360/GP-BTNMT

24/02/2010

Vàng gốc

Đăkblo, huyện ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum

Công ty TNHH Trung Đông

12

361/GP-BTNMT

24/02/2010

wolfram

Khu A Thiện Kế, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Công ty Kim Loại màu Tuyên Quang