TIỀM NĂNG QUẶNG LITHI Ở VÙNG LA VI, QUẢNG NGÃI

PHẠM VĂN THÔNG, NGUYỄN HƯỚNG, NGUYỄN MẠNH HẢI

Đoàn Địa chất 501, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ

Tóm tắt: Ở vùng La Vi (Quảng Ngãi) nằm ở phần đông bắc phụ đới Ngọc Linh, mới phát hiện được các mạch pegmatoid chứa lithi, phân bố trong các đá biến chất cao thuộc phức hệ Kan Nack tuổi Paleoproterozoi, có nguồn gốc granit-pegmatit bị biến đổi nhiệt dịch: greisen hóa, albit hoá ở điều kiện nhiệt độ trung bình - cao. Quặng hóa có khả năng liên quan với thành tạo xâm nhập granitoid phức hệ Sa Huỳnh tuổi Trias sớm-giữa. Thành phần có ích chủ yếu trong quặng là lithi, với hàm lượng Li2O = 1,25 % thuộc loại trung bình, tương đương với quặng của một số mỏ trên thế giới. Đây là một loại khoáng sản mới, lần đầu tiên được đánh giá về quy mô và chất lượng tại miền Trung Việt Nam. Phát hiện này đã tạo tiền đề cho việc tìm kiếm các điểm khoáng sản lithi mới trên khối nâng Kon Tum trong thời gian tới.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)