ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN 2-D PHÂN CHIA MẶT CẮT ĐỊA ĐIỆN PHÂN DỊ KÉM

BÙI TIẾN BÌNH

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Miền Nam

Tóm tắt: Các phương pháp đo sâu điện trở một chiều (1-D) và hai chiều (2-D) được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu địa chất để phân chia các lớp đất đá khác nhau về tham số điện trở suất. Nhờ độ phân giải cao hơn, phương pháp đo sâu điện 2-D có khả năng phân chia được các lớp đất đá kém phân dị về tham số điện trở suất, như trong trường hợp nghiên cứu các mặt cắt cát sét chứa nước mặn.

Bài báo trình bày kết quả ứng dụng phương pháp đo sâu điện 2-D để nghiên cứu mặt cắt địa chất công trình ở khu Nhà vườn Du lịch thuộc huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy có thể sử dụng phương pháp đo sâu điện 2-D để phân chia các lớp trầm tích có tham số điện trở suất nhỏ và ít khác nhau. Điều này hoàn toàn vượt quá khả năng của phương pháp đo sâu điện 1-D truyền thống và chứng minh khả năng tiềm tàng của các phương pháp đo sâu điện trở trong thực tiễn nghiên cứu địa chất.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)