KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2009 VÀ NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2010 CỦA CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

TS. NGUYỄN VĂN THUẤN

Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)