2.4. Địa hóa khu vực

2.4.1. Châu á

2000. Fourth International Conference on arsenic exposure and health effects: Book of abstracts. (Hội nghị Quốc tế lần thứ tư về arsen và ảnh hưởng của nó tới sức khoẻ con người)/ San Diego, CA: Elsevier Science, Inc.

địa chất y học; địa hoá môi trường; arsen; giải pháp; nước ngầm; nhiễm độc; sinh hoá; TĐ môi sinh; trầm tích sông

Đào Kim Ngọc; Phạm Quốc Hung. 1992. Radioactivity of rocks and some suggestions for environmental geology. (Tính phóng xạ của các đá và một số kiến nghị về vấn đề địa chất môi trường)/ Proceedings of the Regional Seminar on Enviromental Geology; 76-78 .- Việt Nam, Hà Nội: Cục Địa chất Việt Nam

đá phóng xạ; địa vật lý môi trường; bảo vệ môi trường; giải pháp; REE

Đào Mạnh Tiến; Đặng Văn Luyến; Bùi Quang Hạt; Bùi Thị Diệp; Mai Trọng Nhuận; Nguyễn Biểu; Vũ Trường Sơn. 1999. Tiềm năng ô nhiễm nước và trầm tích vùng biển ven bờ Hạ Long.TT Báo cáo KH tại Hội nghị Môi trường toàn quốc, 1998; 329-337 .- Việt Nam, Hà Nội: Khoa học Kỹ thuật