HIỆU QUẢ CỦA MÁY THU LIÊN TỤC THẾ PHÂN CỰC MIỀN THỜI GIAN VNIP01 TRONG T̀M KIẾM KHOÁNG SẢN KIM LOẠI

Nguyễn Tiến Hóa1, Vũ Trọng Tấn1, Nguyễn Văn Lưu1, Dương Ngọc Thủy Tiên1, Thạch Thị Kim Cương1, Đinh Quốc Tuấn1, Vơ Mạnh Khương1,
Đỗ Quang Minh2

1 Liên Đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam, 200 Lư Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. HCM

2 Công ty TNHH SX-TM-DV AUTEQ (Automation Equipments)

Email: hoanguyentien@gmail.com

Tóm tắt: Để phục vụ hiệu quả hơn công tác t́m kiếm khoáng sản kim loại trong các nhiệm vụ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản, các tác giả đă nghiên cứu chế tạo máy thu của trạm đo SuperSting IP/R8 để thu liên tục thế phân cực trong miền thời gian thông qua ứng dụng các thiết bị Data Logger. Các phương pháp nghiên cứu cơ bản: Thiết kế cấu h́nh của máy thu; thiết kế tầng vào của tín hiệu đo và quá tŕnh điều khiển; thiết kế mạch điện lối vào; thiết kế phần mềm đo và điều khiển hệ thống; quy tŕnh kỹ thuật đo và các phương pháp phân tích xử lư tài liệu.

Kết quả đo thử nghiệm và đối sánh giữa hai máy VN-IP01 và máy SuperSting IP/R8 cho thấy: máy thu VN-IP01 hoạt động ổn định theo tất cả các chế độ của máy trong quá tŕnh đo đạc; loại trừ và phân lập được nhiễu ra khỏi tín hiệu có ích; tham số điện trở suất giữa hai máy hoàn toàn giống nhau, độ phân cực giữa hai máy có sự khác biệt, đặc biệt trên các đối tượng quặng; hàm tự tương quan tham số độ phân cực của hai máy là giống nhau trong tất cả các đối số; phổ năng lượng tham số độ phân cực máy VN-IP01 luôn cao hơn máy SuperSting IP/R8. Kết quả phân tích xử lư số liệu đo đạc bằng máy VN-IP01 có độ phân giải cao hơn, dị thường độ phân cực có tính định xứ hơn và phản ánh đặc điểm địa chất chính xác hơn. Nâng cao khả năng giải quyết các nhiệm vụ địa chất – khoáng sản bằng phương pháp phân cực kích kích thích miền thời gian với hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao.

Từ khóa: Máy SuperSting IP/R8; Khoáng sản kim loại; Thế phân cực kích thích

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)