CẤU TRC CC THNH TẠO PLIOCEN-ĐỆ TỨ KHU VỰC TY NAM TRŨNG SU BIỂN ĐNG

V NGHĨA TRONG TM KIẾM KẾT HẠCH V VỎ SẮT MANGAN

Nguyễn Văn Vượng 1*. L Duy Bch2. Lường Thị Thu Hoi1,
Phạm Nguyễn H Vũ1. Nguyễn Đnh Nguyn1. Phan Thanh Tng1.
Nguyễn Thế Hng1. Hong Thị Phương Thảo1

1 Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhin, ĐHQGHN,

334 Nguyễn Tri, H Nội, Việt Nam
2 Tổng hội Địa chất Việt nam
Tc giả lin hệ:
vuongnv@vnu.edu.vn

Tm tắt: Cc thnh tạo Pliocen-Đệ Tứ khu vực ty nam trũng su Biển Đng được hnh thnh v pht triển ở nơi giao nhau của cc đơn vị kiến trc bao gồm: thềm Phan Rang, đới xit trượt Tuy Ha, nam b Ph Khnh, đới dn đy Bin Đng, đới nng phn dị Bắc Bi Huyền Trn, đới nng phn dị Đ Lt-Đ Ty, đới nng Mng Cầu v trũng Bắc Be Nam Cn Sơn. Chiều dy tầng cấu trc Pliocen-Đệ Tứ dao động từ 0 đến 1600 m. Trn cơ sở đặc điểm trường sng địa chấn phản xạ, chng được chia thnh 6 vng bao gồm: 1) vng trầm tch thềm c cấu trc song song nằm ngang. thnh phần chủ yếu l bột st ln vật liệu vụn hữu cơ; 2) vng trầm tch sườn c cấu trc song song nằm nghing, thnh phần chủ yếu l st bột ln ct; 3) vng trầm tch c thnh phần chủ yếu l bn st, c cấu trc bị uốn nếp bin độ ngắn, vm nhọn dạng chevron với cc đứt gy trượt bằng cắt qua; 4) vng phn bố trầm tch c cấu trc xo trộn, thnh phần chủ yếu l st bột xen ln carbonat; 5) vng trầm tch st bột biển su phn lớp song song; 6) vng trầm tch biển su đan xem vật liệu phun tro. Khu vực trầm tch biển su phn lớp song song ở đới dn đy Biển Đng c tiềm năng chứa kết hạch sắt, mangan, cn cc đỉnh ni ngầm c độ su từ 500 đến 800 m phn bố ở vng trầm tch c cấu trc bị xo trộn v vng trầm tch bị uốn nếp c tiềm năng pht triển vỏ sắt mangan.


Từ kha: Ty nam trũng su Biển Đng; Kiến tạo; vỏ sắt mangan; kết hạch sắt mangan, Pliocen-Đệ Tứ

 

 


(Xem ton văn: Lin hệ với Tạp ch Địa Chất Trung tm Thng tin, Lưu trữ v Tạp ch địa chất)