CC ĐIỂM DI SẢN LIN QUAN ĐẾN SAN H BN HA THẠCH TRN CỤM ĐẢO L SƠN, TỈNH QUẢNG NGI

Tạ Ha Phương1, Nguyễn Huy Yết2, Nguyễn Xun Nam3, Phan Đng Pha4,
Trần Ngọc Diễn5, Trần Đức Thạnh2

1Viện Nghin cứu Cổ sinh; 2Viện Ti nguyn Mi trường Biển-Viện Hn lm KHCNV; 3Viện Khoa học Địa chất v Khong sản; 4Viện Địa chất v Địa vật l biển - Viện Hn lm KHCNVN; 5Lin đon địa chất v khong sản biển, Tổng cục Địa chất v Khong sản Việt Nam

Tc giả lin hệ: tahoaphuong@gmail.com

Tm tắt: L Sơn l một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngi, gồm Đảo Lớn cn được gọi l c lao R, Đảo B ở pha bắc Đảo Lớn, cn được gọi l c lao Bờ Bi v hn M Cu ở pha đng của Đảo Lớn. Huyện đảo nằm ở pha đng bắc của tỉnh, cch đất liền khoảng 15 hải l. Đy l cụm đảo được hnh thnh do hoạt động ni lửa trẻ, với những di tch cn lại của những ngọn ni lửa c tuổi Neogen-Đệ tứ với cảnh quan tuyệt đẹp. Trong số cc điểm di sản c thể khai thc phục vụ du lịch trong Cng vin địa chất ton cầu L Sơn - Sa Huỳnh thuộc tỉnh Quảng Ngi, ba điểm LS-1: Thềm mi mn trn đ bi biển pha ty cầu tu An Bnh, Đảo B; LS-2: Thềm mi mn trn đ bi biển pha bắc x An Vĩnh, Đảo Lớn; v LS-3: Di sản San h khổng lồ dạng cối xay (microatoll), x An Hải, pha đng bắc Đảo Lớn l những điểm di sản lin quan đến san h bn ha thạch. Chng c gi trị đặc biệt về khoa học, đo tạo v thẩm mỹ, l những điểm di sản hiếm c ở Việt Nam, gp phần lm tăng gi trị đa dạng sản phẩm du lịch của cụm đảo vốn c nhiều di sản ni lửa nổi tiếng của Miền Trung. Ring tại điểm di sản LS-3 cần c kế hoạch bảo tồn tốt cc mẫu vật v sớm triển khai phục dựng một cảnh quan microatoll bn bi biển trn cơ sở những sưu tập mẫu vật hiện c. Đ sẽ l một điểm nhấn du lịch đặc sắc của Cng vin địa chất ton cầu L Sơn-Sa Huỳnh trong tương lai khng xa.

Từ kha: L Sơn-Sa Huỳnh, Quảng Ngi, thềm mi mn, microatoll, san h.

 


(Xem ton văn: Lin hệ với Tạp ch Địa Chất Trung tm Thng tin, Lưu trữ v Tạp ch địa chất)