LUẬN GIẢI V M HNH VẬN ĐỘNG
CỦA MANT
I V TRƯỜNG ỨNG SUẤT THẠCH QUYỂN
ĐNG NAM TRN
SỞ CẤU TRC VN TỐC SNG P

 

CAO ĐNH TRIỀU1, ĐẶNG THANH HẢI2, CAO ĐNH TRỌNG2
1Viện Địa vật l ứng dụng, Lin hiệp cc Hội KH&KT Việt Nam;

2 Viện Vật l Địa cầu, Viện HL KH&CN Việt Nam

 

Tm tt: Trong khun khổ bi bo ny cc tc giả tiến hnh khi qut ha cấu trc thạch quyn, manti v luận giải m hnh trường ứng suất kiến tạo Hiện đại Đng Nam . Kết quả nghin cứu cho thấy: 1) Đới ht chm bao quanh Đng Nam c đặc trưng cấu trc vận tốc sng P theo dạng cột trong manti trn, lớp chuyn tiếp v lớp phn chia 1. Động đất tại cc đới ranh giới mảng ny c tần suất xuất hiện cao hơn v cấp độ mạnh lớn hơn phần nội mảng. Thạch quvển trong phạm vi đới ranh giới c độ su tới đy từ 70 km đến 110 km v c biểu hiện phn chia thnh cc khối cu trc: 1/ Myanmar (Indo-Burma 80-100 km); 2/ Nicobar (Biển Andaman 70-75 km); 3/ Sumatra (75-95 km); 4/ Java (80-95 km); 5/ Timor (95-110 km); 6/ Halmahera (95-105 km); 7/ Sulu (90-110 km); 8/ Sulawesi (70-90 km); 9/ Philippines (85-110 km); 10/ Manila (95-105 km): 11/ Đi Loan (80-90 km); 12/ Batan (80-90 km); 2) Đới đứt gy nội mảng Hải Nam - Natuna c vai tr l ranh giới phn chia manti nội mảng Đng Nam A thnh 02 phần r rệt: Phần pha đng c biểu hiện phn lớp ngang r nt, trong khi tại phần pha ty c sự xo trộn r rệt của m hnh vận tốc sng p theo chiều thng đứng v ngang. Độ su tới đy thạch quyn kh phức tạp v bao gồm cc khối cấu trc: 1/ Sino-Burma (90-100 km); 2/ Shan Thi (95-105 km); 3/ Pattani (85-95 km); 4/ Đng Dương (Indochina, 80-105 km): 5/ Malaysia (85-95 km); 6/ Natuna (100-105 km); 7/ Việt-Trung (85-100 km); 8/ Hong Sa (75-85 km); 9/ Trung tm Biển Đng (65-80 km); 10/ Trường Sa (90-110 km); 11/ Bắc Kalimantan (95-100 km); 12/ Kalimantan (90-95 km); 13/ Barito (85-90 km); 14/ Banda (65-90 km); 15/ Sulu (biển Sulu v biển Sulawesi 60-90 km); 3) Cc dng chảy manti l nguyn nhn gy nn chuyn động ngang của thạch quyển Đng Nam . Trục chnh trường ứng suất nn p cực đại nằm ngang (σ1) trong phạm vi nội mảng thạch quyn Đng, Nam c phương kinh tuyến, chuyển sang đng nam về pha trung tm Bin Đng v Boneo - Kalimantan. Ranh giới mảng thạch quyn u- tại khu vực Đng Nam chủ yếu nằm trong trạng thi p nn (đới ht chm Đng v Ty Philippin, đới ht chm Sumatra-Java-Timor) đến nn p - trượt bằng (dọc đứt gy Saigang).

(Xem ton văn: Lin hệ với Tạp ch Địa Chất Tổng Cục Địa chất v Khong sản Việt Nam)