ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA HOÁ KHÍ TRONG VIỆC

T̀M KIẾM KHÍ HYDRATE Ở VIỆT NAM

 

PHẠM THỊ NGA, NGUYỄN DUY DUYẾN, TR̀NH VĂN THƯ

Trung tâm điều tra Tài nguyên môi trường biển, 125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Tóm tắt: Địa hóa khí là một trong những phương pháp tiên tiến, hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay và đang được áp dụng trong việc phát hiện, t́m kiếm đánh giá nguồn tài nguyên khí hydrate. Cơ sở của phương pháp sự di chuyển các phân tử khí trong các tích tụ chứa khí hydrate ra môi trường bên ngoài và sự ơng tác hóa- của chúng với môi trường xung quanh, sự suy giảm nồng độ khí và tạo nên các dị thường nồng độ Cl-, SO42-,…  Vùng nghiên cứu đă thể hiện sự biến đổi của các khí, các ion nói trên giúp xác định được vị trí các khu vực h́nh thành khí hydrate trong trầm tích ớ dưới sâu. Dựa trên các kết quả xử lư, phân tích mẫu của 140 trạm khảo sát, được lấy từ ống phóng trọng lực tại vùng biển phía Đông Nam Vũng Tàu, đă xác định một số vị trí thuộc khu vực này có biểu hiện thoát khí methan, đây chính là dấu hiệu phát hiện khí hydrate. Kết quả này là tiền đề cơ bản, làm cơ sở cho việc t́m kiếm, điều tra khảo sát khí hydrate ớ các vùng biển khác thuộc thềm lục địa Việt Nam cũng như nghiên cứu chi tiết hơn ở các giai đoạn tiếp theo.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)