PHÂN TÍCH CƠ CHẾ PHÁ HUỶ, SẬP LỞ CÁC HANG KARST

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, DỰ BÁO

 

NGUYỄN QUANG MINH, NGUYỄN QUANG PHÍCH

Trường Đại học Mỏ - Địa chất  Hà Nội

 

Tóm tắt: Trong các hiện tượng sụt lở đến mặt đất thường gặp mấy năm gần đây, có một nguyên nhân là hậu quả của các quá tŕnh sập lở trong các hang karst. Sập lở trong các hang karst là một dạng tai biến địa chất nguy hiểm tại các khu vực có karst. Để có thể dự báo được các hiện tượng phá hủy sập lở cần thiết phải t́m hiểu cơ chế phá hủy và các phương pháp cho phép có thể nghiên cứu các hiện tượng này. Bài báo giới thiệu các nguyên nhân đẫn đến các hiện tượng phá hủy hang karst, phân tích các cơ chế phá hủy bằng chương tŕnh UDEC. Từ kết quả mô phỏng quá tŕnh sập, sụt lở xảy ra trong hang karst cho thấy sập lở xảy ra có thể theo các cơ chế phả hủy khác nhau như: uốn gẫy, trượt trôi, lật găy... tương tự như các hiện tượng có thể quan sát được trong thực tế.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)