CHẤT LƯỢNG QUẶNG SẮT CAO BẰNG VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

TRONG SẢN XUẤT SẮT XỐP

 

PHẠM HOÈ1, NGUYỄN Đ̀NH TIẾT1, LĂ XUÂN LIÊN1,

KIỀU CAO THẮNG2, DƯƠNG VĂN SỰ3, TRẦN THANH PHÚC4

1Công ty MIREX; 2Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Cường;

3Viện nghiên cứu Xạ hiếm; 4Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản

 

Tóm tắt: Bài báo dựa trên cơ sở các tài liệu nhiều năm thu thập, khảo sát đảnh giá về chất lượng quặng sắt ở các mỏ Ngườm Cháng, Nà Lũng, Nà Rụa và các điểm mỏ Khuổi Tông, Bản Luộc, Bản Nùng I và Bản Nùng II của tỉnh Cao Bằng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các mỏ và điểm mỏ quặng (gọi chung là mỏ) nói trên đều có nguồn gốc skarn quy mô trữ lượng không lớn, phân tán nhỏ lẻ nhưng lại có chất lượng tốt. Trong số các mỏ nói trên th́ mỏ Bản Luộc có hàm lượng sắt là thấp nhất: quặng khối TFe dao động từ 57,44-62,40%, tb 59,92%; quặng xâm tản TFe giao động từ 39,6%-42,43%, tb 41,01%, mỏ Ngườm Cháng là giàu nhất: TFe trong quặng khối giao động từ 62-63%, tb 62,5%, trong quặng xâm tán giao động từ 40-59,9%, tb 51%, các mỏ c̣n lại ở mức độ trung b́nh. Mỏ Bản Luộc được chọn làm mỏ đại diện để lấy mẫu nghiên cứu công nghệ tuyển. Kết quả nghiên cứu thành phần vật chất mẫu công nghệ và tính khả tuyển của quặng sắt cho thấy đặc điểm phân bố sắt chủ yêu tập trung ở các cấp hạt 0,2 -30,0 mm. Trong đó cấp 10,0 -30,0 mm chỉ cần sàng rửa đánh tơi sạch các khoáng vật sét và đất sau đó cho chạy qua băng tải từ là đạt yêu cầu sản phẩm, đồng thời làm giảm các nguyên tố có hại như Si, Mn, SP về giới hạn cho phép của công nghệ “Hoàn nguyên trực tiếp quặng sắt”để sản xuất sắt xốp Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam (MIREX) đă sử dụng loại quặng sau tuyển nói trên để sản xuất sắt xốp. Cho đến nay Nhà máy sản xuất sắt xốp và thép hợp kim của MIREX ở Cao Bằng đă đi vào hoạt động tương đối ổn định, sản phẩm có chất lượng tốt. Sắt xốp có hàm lượng sắt tổng từ 89,92-94,67% sắt kim loại từ 77,63-87,59%, hàm lượng carbon từ 0,76-1,25 đa phần 0 80%, lưu huỳnh và phốt pho đều dưới 0,04%. Với chất lượng sắt xốp nói trên Công ty MỈREX đă nấu luyện thành công hơn 105 mác thép hợp kim, bước đầu có ư nghĩa kinh tế và quốc pḥng.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)