ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC HỆ TẦNG H̉N CHUỐI

 

ĐÀO VIẾT CẢNH1, NGUYỄN VĂN DŨNG2

1Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc; 2Tổng công ty Thăm ḍ Khai thác Dầu khí

 

Tóm tắt: Hệ tầng Ḥn Chuối phân bổ ở Ḥn Chuối và Ḥn Buông (cách cảng Sông Đốc, thuộc t́nh Cà Mau, khoảng 39 km đường biển vể phía tây tây nam), được chia làm 4 tập, từ dưới lên trên: Tập 1 gồm các đả trầm tích tro-bụỉ núi lửa màu xám đen, phân lớp rất mỏng đến mỏng, chuyển lên trên gồm các đá trầm tích sét kết chứa bột và sét kết màu xám tro, xám đen, phân lớp dày hơn, bị phong hóa có màu nâu đỏ. Tập 2 chủ yếu gôm các đá trầm tích tro-bụi núi lửa màu xám sáng, phân lớp rất mỏng đến mỏng, xen ít lớp cát kết tuf và đá vôi phân lớp mỏng màu xám đen. Tập 3 chủ yếu gồm các đả sét kết chứa bột, sét kết, màu xám đen; trầm tích tro-bụỉ núi lửa màu xám tối, xám xanh, phân lớp mỏng đến rất dàv, dạng khối; ít lớp tuf andesit màu xám tro, xám xanh đen. Tập 4 gồm các lớp trầm tích tro-bụi núi lửa màu xám, xám sảng, xen kẽ các lớp sét kết chứa bột, sét kết màu xám đen, phân lớp rất mỏng đến mỏng; chuyển lên trên các lớp dày hơn, xen những lớp tuf andesit màu xám sáng, rất dày. Các đá trầm tích của hệ tầng Ḥn Chuối bị xuyên cắt bởi một số đai mạch andesit porphyr và bị biến đổi mạnh sau trầm tích; đôi chỗ các mạch epidot tạo thành hiện tượng giả phân lớp song song dạng sọc dải. Đặc biệt, các mẫu đá sét kết và đá vôi của hệ tầng Ḥn Chuối cỏ tổng hàm lượng vật chất hữu cơ khá cao (TOC = 1,65-1,98%tl). Tuổi thành tạo của hệ tầng Ḥn Chuối cỏ thể vào Carbon muộn - Permi sớm trên cơ sở hóa thạch radiolaria kết hợp với các kết quả công bố trước đây.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)