ĐẶC ĐIỂM ĐT GY TN KIN TẠO KIN TẠO HIỆN ĐẠI

VNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM

V ẢNH HƯỞNG CỦA CHNG ĐẾN TCH TỤ TRM TCH ĐỆ TỨ


 

 


HONG NG T DO1, TRN THANH HẢI2, ĐẶNG VĂN BT3
1 Trường Đại học Khoa học Huế, Tp. Huế;2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, H Nội;

3 Tổng hội Địa cht Việt Nam, H Nội

Tm tt: Cc hệ thống đứt gy Tn kiến tạo - Hiện đại tại khu vực đồng bằng ven biển tinh Quảng Nam đ được nhận dạng trong đ c 4 hệ thống chnh: hệ thng đứt gy theo phương TB-ĐN c tuổi cổ hơn, hệ thống phương ĐB-TN c tuổi trẻ hơn cắt qua hệ thng trn, hệ thống đứt gy kinh tuyến v hệ thống đứt gy vĩ tuyến pht triển ở quy m nhỏ hơn v thường l cc đứt gy nhnh của cc hệ thng trn. Cc đứt gy trẻ nhất c phương TB-ĐN v ĐB-TN cắt qua tất cả cu trc c trước. Sự tồn tại v quan hệ xuyn cắt giữa chng đ dẫn tới sự phn cắt mạnh mẽ đ mỏng, tạo nn hng loạt khi cu trc v cc đới nng hoặc sụt ln cục bộ trong khu vực. Cc tc giả đ nhận dạng được cc vng c mức độ sụt ln khc nhau từ mạnh (bin độ sụt ln 100-135 m) - trung bnh (bin độ sụt ln 50-100 m) - yếu (bin độ sụt ln 20-50 m) v cc vng nng kiến tạo khc nhau. Trong s cc khu vc biến động kiến tạo, đ xc định được 2 vm nng v 5 vm hạ c cc biểu hiện hoạt động hiện đại.

 

(Xem ton văn: Lin hệ với Tạp ch Địa Chất Tổng Cục Địa chất v Khong sản Việt Nam)