ĐẶC ĐIỂM BIẾN DẠNG TN KIẾN TẠO VNG VEN BIỂN
TUY HA, PH YN V NGHĨA CỦA N ĐỐI VỚI
TAI BIẾN ĐỊA CHẤT


 

BI THI MẾN, NGUYỄN THI VN, MAI VĂN cưng
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thẳng, Bắc Từ Lim, H Nội

 

Tm tắt:  Vng Tuy Ha nằm ở ra đng của địa khối Kon Tum được cấu tạo bởi cc thnh tạo địa chất đa dạng bao gồm cc đ trầm tch, phun tro v magma xm nhập tuổi từ Paleozoi muộn tới Kainozoi, ph trn l cc thnh tạo trầm tch v t phun tro mafic tuổi Neogen - Đệ tứ. Vng ny bị biến dạng mạnh mẽ dưới tc động của cc vận động kiến tạo diễn ra trong nhiều giai đoạn khc nhau v ko di đến thời gian gần đy. Cc biểu hiện của vận động kiến tạo bao gồm cc hệ thống đứt gy cổ v Tn kiến tạo v cc chuyn động nng hạ kiến tạo với cc dấu hiệu trực tiếp v gin tiếp r rng. Hoạt động kiến tạo mạnh mẽ khng ch tạo ra sự phn dị đa dạng về địa mạo khng chế bởi cu trc đ mỏng m cn gy ra cc tai biến địa chất như trượt lở, xi lở vng cửa sng Đ Rằng v Bn Thạch cũng như sụt ln kiến tạo cục bộ. Cc vng bị tai biến mạnh thường bị khng chế bởi cc hệ thng đứt gy hoặc đới dập v tn kiến tạo. Tc động của cc vận động kiến tạo hiện đại chnh l cc tiền đề thc đy cc hoạt động ngoại sinh gy tai biến địa cht. Việc nhận dạng đng đắn sự tồn tại của cc yếu t kiến tạo hiện đại c nghĩa quan trọng trong việc dự bo v đề ra cc biện php giảm thiểu tai biến địa chất trong vng Tuy Ha, đặc biệt trong bi cảnh nước biển dng do biến đổi kh hậu.

 

(Xem ton văn: Lin hệ với Tạp ch Địa Chất Tổng Cục Địa chất v Khong sản Việt Nam)