LÚN MẶT ĐT TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG:
PHẢI CHĂNG D̉ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT?

NGUYỄN VIỆT KỲ1, LÊ XUÂN THUYÊN2, ĐÀO H̉NG HẢI1, ĐỎ VĂN LĨNH3

1Đại học Bách khoa Tp. HCM, 268 Lư Thường Kiệt, Q. 10, Tp. HCM;

2Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp. HCM;

3Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lư Chinh Thắng, Q.3, Tp. HCM

Tóm tắt: Hiện tượng lún bề mặt đất tại Đồng bng sông Cửu Long đă được nhiều tác giả nghiên cứu và công b tại một s đề tài nghiên cứu, hội nghị, hội thảo. Hầu hết đều cho rằng lún bề mặt đất tại đây là do khai thác nước dưới đất quá mức. Bài báo này đặt lại vấn đề: Phải chăng lún bề mặt đất chỉ là do khai thác nước dưới đất hay c̣n những nguyên nhân khác nữa? Bằng những kết quá tính toán theo công thức Lohman và những kết quả quan trắc lún nông của một nghiên cứu khác, nhóm tác giả có những nhận định hoàn toàn khác với những kết luận trước đây đó là: lún ở Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều nguyên nhân, trong đó lún mặt đất do khai thác nước dưới đất chiếm một phần rất nhỏ (trung b́nh 0,36 mm/năm), mà chủ yếu là do quá tŕnh trầm nén trm tích, trong trường hợp này là lún c kết lớp bùn sét trên bề mặt. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả có những kiến nghị về công tác khai thác và phát triến bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất trong bối cảnh vùng này đang chịu tác động mạnh của biến đi khí hậu.

       

     (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)