TÀI LIỆU MỚI V TRẦM TÍCH MÀU Đ Ở ĐÔNG NAM
MĂNG Đ
EN HUYỆN KON RẪY - KON PLONG, TỈNH KON TUM

TRẦN DUÂN1, BÙI PHÚ MỸ2, NGUYỄN THANH TRÀ1
'Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam, 200 Lư Chinh Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
2Hội Địa chất Tp. Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Kết quả đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Kon Plong đă phát hiện mới diện phân b các trầm tích lục địa màu đỏ ở đông nam Măng Đen. Chúng lộ ra ở Kon Leng thuộc xă Đăk Long, huyện Kon Plong đến Kon Gộp thuộc xă Đắk Pne, huyện Kon Ry, tỉnh Kon Tum tạo thành một bồn trũng trầm tích h́nh elip với diện tích rộng khoảng 68 km2. Thành phần thạch học gồm: cuội kết, cuội sạn kết đa khoáng, sạn kết, cát sạn kết, cát kết màu nâu đỏ - xám tro, bột kết, sét kết màu nâu đỏ xen ít sét bột kết màu xám đen. Trong lớp cát kết xen lp mỏng bột kết có chứa hóa thạch Thân gỗ silic hóa.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)