ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH VÀ DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC BIỂN

TRONG HOLOCEN Ở ĐỒNG BẰNG SỒNG CỬU LONG

Đ VẶN LĨNH, NGUYỄN HUY DŨNG, NGUYỄN HUỲNH THIÊN HƯƠNG, PHẠM THẾ TÀI

NGUYỄN ĐAN , TRỊNH MINH PHUÔNG, TRẦN VĂN TOÀN, BÙI THẾ VINH, HUỲNH H

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lư Chính Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

                        Tóm tắt: Trầm tích Holocen ơ đồng bằng Sông Cửu Long đặc trưng bởi 5 phân vị địa tầng: Q21; Q221,Q222 ; Q231;Q232  tương ứng với bề dày thay đổi từ 0,5-40 m, 1-33 m, 0,8-25 m, 0,5-22,5 m, 0,5-10 m. Gặp chủ yếu trong lo khoan (Q21; Q221) hoặc lộ ra trên mặt (Q222 , Q231, Q232), mặt cắt kiểu thô-mịn, mịn-thô xen nhiều vật chất hữu cơ. Phân lớp chủ yếu là ngang - xiên nghiêng (Q21); song song (SS) - xiên chéo (Q221); lượn sóng SS, đứt đoạn, hỗn độn (Q221) lượn sóng- SS không liên tục (Q231); SS-không đều, hỗn độn ứng với màu sắc xàm trăng, xám xanh, vàng, nâu, đen; nguồn gốc sông, sông biên, biến là chính. Tốc độ lắng đọng trầm tích trung b́nh thav đối từ nhỏ nhất 0,11 mm/năm, đến lớn nhất 11,5 mm/năm, trung b́nh 5,8 mm/năm với xu thế giảm dần từ Holocen giữa đến nav.

                        Dao động mực nước bin ở đồng bằng Sông Cửu Long gồm 02 vĩ kỳ: cuối Pléstocen muộn-đầu Holocen sớm đến 6,0 Ka, BP là vĩ kỳ bin tiến cực đại, mực nước bin dâng là 4,0-4,5 m so với mực nước bin hiện tại vào khoảng 6,0 Ka, BP. Từ 6,0 Ka- nay là vĩ kỳ biển lùi với 4 đợt: 1) Từ 4,5-5,7 Ka; 2) Từ 3,5- 2,5 Ka; 3) Từ 2,5-1,5 Ka; 4) Từ 1,5 Ka - nay. Cao độ mực nước biển ứng vói đợt 2 và đợt 3 là 2,8-3,3 m và 0,7-1,3 m. Bin lùi đợt 1 và đợt 4 vẫn chưa rơ di chỉ ngn bin đ lại. Hiện tại, mực nước bin có xu thế dâng, dự báo mực nước bin dâng cực đại trong tương lai ở đng bng Sông Cửu Long cao nhất chỉ đạt 4,0-4,5 m và mất ít nhất 600 năm nữa nếu tốc độ dâng lặp lại là 7,5 mm/năm. Điều này có nghĩa là 100 năm tới mực nước biển sẽ dâng thêm 0,75 m ở đồng bằng Sông Cửu Long.

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)