NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC NGUYÊN TỐ Sn, As, Bi, W

TRONG ĐẤT ĐÁ, QUẶNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PH PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES)

NGUYN VĂN ĐỊNH, NGUYN THỊ HIỆP, DƯƠNG QUANG NGUYỆT, MINH THANH

 Trung tâm Phân tích Thí nghiệm, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lư Chính Thng, Q.3, Tp. Hồ Chi Minh

                        Tóm tt: Phương pháp phân tích quang ph phát xạ nguyên tử dựa trên nguyên tắc đo cường độ vạch ph phát xạ của các nguyên tố có trong mẫu nghiên cứu khi bị kích thích bng nguồn năng lượng cao. Cường độ vạch ph phụ thuộc vào hàm lượng của các nguyên t chứa trong mu và được ghi lại bằng detector. Dựa trên nguvên tắc này, nghiên cứu các điều kiện tối ưu của thiết bị cũng như các tác nhân ảnh hưởng đến vạch ph của các nguyên tố W, Sn, As, Bi trong mu quặng, đt đá. Từ đó xây dựng đường chun và quy tŕnh cụ th cho phương pháp xác định W, Sn, As, Bi bằng phương pháp ICP-OES.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)