MỘT S KẾT QUẢ ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LƯ

 TRONG ĐO VẼ LẬP BẢN Đ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000

 TRÊN PHẦN DIỆN TÍCH ĐẤT LIN NAM VIT NAM

PHÙNG THẾ LỄ1, NGUYỄN VĂN LƯU2, TRỌNG TẤN2, NGUYN TIẾN HÓA2

1Hội Địa chất Tp. Hồ Chí Minh; 2Liên đoàn Bn đ Địa chất miền Nam, 200 Lư Chính Thắng, Quận 3, Tp. HCM

Tóm tt: Cho đến nay, trên phn diện tích đt liên nước ta phía nam tuyến 16o đă có hơn 20 nhóm tờ đo vẽ lập bản đ địa chất và điu tra khoảng sn tỷ lệ 1:50.000 kết thúc, nộp báo cáo kết quả lưu trữ Nhà nước. Trong tất cả các nhóm tờ này, công tác địa vật lư được sử dụng đ giải quyết các nhiệm vụ địa cht, khoáng sn khác nhau và đều mang lại kết quả rơ rệt. Các phương pháp địa vật lư được chọn sử dụng chủ yếu thuộc nhóm phương pháp truyền thống với máy móc thiết bị thu thập số liệu, công nghệ xử lư tài liệu ngày càng tiên tiến, cùng với việc nghiên cứu đưa vào sử dụng một s phương pháp địa vật lư mới và hiện đại trong thời gian gân đâv, đă cơ bản đáp ứng các yêu cầu địa chất đặt ra. Bài báo này giới thiệu một s kết quả ứng dụng địa vật lư trong một số nhóm tờ đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nói trên, chứng tỏ tính hợp lư và hiệu quả của các t hợp phương pháp đưc chọn nghiên cứu.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)