ĐẶC ĐIM KHOÁNG HÓA VÀNG KHƯ VỰC YA HỘI,

TỈNH GIA LAI

TRN NGỌC KHAI, Đ NGỌC CHUÂN, MAI KIM VINH, ĐẶNG VĂN RỜI

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lư Chính Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Kết quả điều tra chi tiết cho thấy khoáng hóa vàng tại khu vực Ya Hội trong cu trúc Paleozoi muộn - Mesozoi sớm và cấu trúc này th hiện có tiềm năng khoáng hóa vàng thuộc đới kiến trúc-sinh khoáng Kon Tum như các nhà địa chất đă nêu trước đây. Quặng hóa vàng thuộc kiu khoáng hóa thạch anh - sulfur với hai kiểu khoáng hóa: vàng - thạch anh - pyrit và thạch anh - vàng - sulfur đa kim. Chúng được khng chế trong các đới dập vỡ kiến tạo kéo dài chủ yếu theo phương ĐB-TN. Phần ln các thân quặng vàng có dạng mạng mạch, chui , duy tŕ không liên tục theo đường phương, có chiều dày 0,2-1,0 m và chiều dài 100-280 m, góc cắm lớn; hàm lượng Au biến thiên mạnh dao động từ 1,0-5,0 g/t. Kết quả điều tra cho thấy tài nguyên dự báo cấp 334a+334b là 316,4 kg vàng (trong đó cấp 334a là 173,5 kg). Ngoài khoáng hóa vàng, trong khu vực c̣n có fluorit và xạ (bản chất uran) liên quan đến đá biến đi nhiệt dịch cạnh mạch thạch anh - sulfur, cũng là đối tượng cần nghiên cứu sáng tỏ hơn đ từ đó có thể phát hiện thêm các biu hiện khoáng hóa vàng, fluorit, xạ trong các diện tích lân cận.


        (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)