ĐỘ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đ VĂN LĨNH1, CÁT NGUYÊN HÙNG1, NGUYỄN NGỌC THU1,

CAO Đ̀NH TRIU2, NGUYN Đ̀NH XUYÊN2, PHAN THU NGA3, NGUYỄN THU HẰNG3
1Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lư Chính Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
2 Viện Vật lư Địa cầu, Hoàng Quốc Việt, Q.
Cầu Giấy, Hà Nội
3S Khoa học Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, Điện Biên Ph, Q.3, Tp. H Chí Minh

Tóm tắt: Trong bài báo này các tác giả giới thiệu một số kết quả nghiên cứu đánh giá độ nguy hiêm động đất tại khu vực Tp. H Chí Minh. Cường độ chấn động lớn nhất do động đất gây ra tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh là cấp VII theo thang MSK-64, gia tốc nền lớn nhất là PGA = 0,10 g trên nền loại A. Gia tốc dao động nền đối với các chu kỳ lặp lại tương mg như sau: 500 năm là PGA = 0,03-0,06 g(I= VI-(MSK-64); 1.000 năm có PGA = 0,06- 0,07 g, (I = VII- MSK- 64): 2.500 năm, PGA= 0,07-0,09 g, (I = VII-MK-64); 5.000 năm, PGA = 0,07- 0,10 g (đạt mức cực đại, I = VII-MSK-64). Phân chia 7 loại nền A, B, C, D, E, SI, S2 dựa trên mặt cắt thạch học của các lỗ khoan và các thông s như vận tốc truyền sóng ngang Vs, sức không xuyên tiêu chun N30.

       

 (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)