CC ĐỚI KIN TẠO PHẦN ĐẤT LIN NAM VIỆT NAM

NGUYỄN XUN BAO, DUƠNG VĂN CẤU, TRỊNH ĐNH LONG
Hội Địa chất Tp. Hồ Ch Minh

    Tm tắt: Phần đất liền Nam Việt Nam, ko di từ Ty Thừa Thin - Huế v Đ Nng đến C Mau c th chia thnh ba đơn vị kiến tạo chnh: (1) Địa khu biến chất cao đa kỳ Kon Tum phn bố ở Trung Trung Bộ được cấu tạo bởi phần li l khối craton Paleoproterozoi-Mesoproterozoi Ngọc Linh - Kan Nắck, cn phần ra l cc đai tạo ni tui Caledon sớm Hiệp Đức - Sa Thy v Caledon muộn Ea Kar - Ea Drăng. Trn địa khu biến chất cao Kon Tum c sự pht triển mạnh mẽ của cc tổ hợp thạch - kiến tạo đa dạng sau Caledon bị biến dạng đa kỳ; (2) Đai tạo ni Sre Pok - Ty Nam bộ phn bố chủ yếu ở phần pha ty cc tỉnh Nam Trung bộ v Ty Nam bộ. Đy l một phần của phn pha ty nam địa khu Indochina. Khu vực ny đ từng trải qua cc bối cảnh kiến tạo khc biệt trong đ l một bộ phận của ra lục địa căng dn trong Carbon muộn-Permi v sau đ trải qua chế độ tạo ni tạo ni Indosinia do sự va chạm của ra lục địa ny với mảng Sibumasu trong Trias; (3) Đai tạo ni Yanshan sớm Đ Lạt gồm diện tch cc tỉnh Nam Trung Bộ v Đng Nam Bộ. Hoạt động tạo ni của đới ny xảy ra trong Jura muộn-Creta sớm khi ra pha đng của địa khu Đng Dưong va chạm với vi địa khối Trường Sa - Luconia. Ngoi ra, ở phần lnh thổ đất liền Nam Việt Nam cn c cc đơn vị kiến tạo chồng gối quan trọng l: 1) Cung magma ra lục địa căng dn Mesozoi muộn Nam Việt Nam, 2) Tỉnh magma basalt khuếch tn Kainozoi muộn Ty Nguyn v 3) Bồn căng dn Kainozoi muộn Chu th sng Mekong.

 (Xem ton văn: Lin hệ với Tạp ch Địa Chất Tổng Cục Địa chất v Khong sản Việt Nam)