ĐÁNH GIÁ N ĐỊNH MÁI DỐC TẠI M ĐÁ 3/2
TỈNH B̀NH DƯ
ƠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
PH̉NG CH
NG NGUY TRƯỢT LỞ

ĐẠI NHẬT1, NGUYN TIN SƠN2, PHẠM MINH TUẤN1, VƠ THANH LONG1
1 Đại học Bách Khoa
Tp. HCM, 268 Lư Thường Kiệt,
Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh
2Liên đoàn Bán đồ Địa chất miền Nam, 200 Lư Chinh Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu kết quả đánh giá n định mái dốc đất tại mỏ đá 3/2 ở B́nh Dương dưới tác dụng của tải trọng ngoài dự kiến là 20 kN/m2 dựa vào giá trị hệ số an toàn được tính toán bằng phần mềm GeoSlope/W, từ đó đánh giá kết quả đạt được và đề xuất giải pháp pḥng chống nguy cơ trượt lở. Kết quả phân tích các mặt cắt với khoảng cách 5 m cho thấy rằng một vài vị trí trong khu vực nghiên cứu có hệ số an toàn tính toán nhỏ hơn cho phép. Với đặc trưng mái dốc và điều kiện thi công thực tế tại khu vực nghiên cứu, giải pháp bạt mái được sử dụng với mục đích làm giảm độ dc mái dc khu vực nghiên cứu. Giải pháp được đề xuất cho kết quả phân tích hệ số an toàn thay đổi trong phạm vi từ 1,20 đến 1,32, lớn hơn hệ số an toàn yêu cầu là 1,1 đối với tất cả các vị trí mặt cắt tính toán có góc dốc từ 30° đến 35°.


    (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)