ĐỊA CHẤT TRƯỚC KAINOZOI VÙNG ĐẤT LIỀN TÂY NAM B

 

THÁI BÁ NGỌC

Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, 268 Lư Thường Kiệt, p. 14, Q.10, Tp. HCM

Tóm tắt: Do có sự phân bố đá cát kết, đá vôi với các hang động karst và các đá magma bị nứt nẻ tiêu biểu cho các đá chứa quan trọng trong địa chất dầu khí, nên các vùng Tri Tôn (tỉnh An Giang), Hà Tiên và Ḥn Đất (tỉnh Kiên Giang) được chọn làm nơi tham quan - thực địa hàng năm của sinh viên Bộ môn Dầu Khí, Khoa Kỹ thuật Địa chất Dầu Khí, Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở tổng hợp các dữ liệu địa chất sẵn có, tác giả giới thiệu các phân vị địa chất trước Kainozoi có mặt ở các vùng nói trên, bao gồm các trầm tích lục nguyên Devon (hệ tầng Ḥn Heo), đá vôi Permi (hệ tầng Hà Tiên), đá núi lửa felsic và các tuf của chúng cùng các trầm tích lục nguyên Trias trung (hệ tầng Ḥn Ngang), các trầm tích lục địa Trias thượng - Jura trung1 (hệ tầng Tà Pa) và các đá magma Creta bao gồm các đá núi lửa trung tính (hệ tầng Xa Lôn), đá núi lửa felsic (hệ tng Nha Trang), các đá xâm nhập granitoid (các phức hệ Định Quán và Đèo Cả).

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)