ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO PLIOCEN - ĐỆ TỨ KHU VỰC HẠ LƯU SNG L

V ẢNH HƯỞNG CỦA CHNG ĐẾN XI LỞ BỜ SNG

 

BI VĂN THƠM, HONG QUANG VINH, NGUYỄN VIỆT TIẾN, NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

Viện Địa chất, Viện Hn Lm Khoa học v Cng nghệ Việt Nam, Phố Cha Lng, Đống Đa, H Nội

Tm tắt: Trong giai đoạn Pliocen - Đệ tứ, vng hạ lưu sng L, chuyển động kiến tạo mang tnh chất khối tảng dạng tuyến theo phương TB-ĐN v gồm c 3 khối kiến trc lớn, ranh giới giữa chng l cc đứt gy. Trong đ chủ yếu l cc đứt gy phương TB-ĐN hoạt động mang tnh chất trượt bằng phải thuận v chng kết hợp với cc đứt gy bậc cao phương kinh tuyến tạo nn cc trũng tch gin cng phương. Hoạt động kiến tạo c mối quan hệ mật thiết với hoạt động của dng chảy sng, những đặc trưng hnh thi, biến động lng dẫn v xi lở bờ vng hạ lưu sng L chịu sự chi phối trực tiếp của hoạt động kiến tạo ni trn. Vng nng lng sng thẳng, tạo vch dốc, xm thực su mạnh v t c tch tụ aluvi, vng hạ lng sng uốn khc mạnh, xm thực ngang l chnh v tch tụ trầm tch aluvi c chiều dy lớn.

(Xem ton văn: Lin hệ với Tạp ch Địa Chất Tổng Cục Địa chất v Khong sản Việt Nam)