PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐẠC ẢNH

ĐỂ TÁI TẠO BỀ MẶT 3 CHIỀU (3D)

 

PHÍ TRƯỜNG THÀNH1, NGUYỄN QUỐC PHI2

1 Viện Địa chất và Địa vật lư Biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội;

2Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tóm tắt: Sự ra đời của phương pháp trắc đạc ảnh với những tính năng đa dạng đă giải quyết được các vấn đề phức tạp thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, như việc chụp ảnh lập thể từ máy bay để vẽ đường đồng mức địa h́nh. Mặc dù phương pháp này có nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp truyền thống song việc ứng dụng nó cho những nghiên cứu về địa chất vẫn c̣n có phần hạn chế. Trong bài báo này, tác giả giới thiệu kết quả thực nghiệm bằng việc sử dụng thuật toán của phương pháp trắc đạc ảnh cho việc tái tạo lại bề mặt của một vật thể dựa trên ảnh số và một số ứng dụng trong việc vẽ lại bề mặt, mặt cắt của bờ dốc theo không gian 3 chiều từ các đề án phân tích ổn định bờ đá trên tuyến đường cao tốc ở Hàn Quốc.

                   (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)