MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TAI BIẾN ĐỊA CHẤT

VÙNG DỌC QUỐC LỘ 7 - SÔNG CẢ, TỈNH NGHỆ AN VÀ

VÙNG DỌC QUC LỘ 8 - SÔNG NGÀN PHỐ, TỈNH HÀ TĨNH

 

NGUYỄN TIẾN THÀNH1, LÊ VĂN TOÀN2, NGUYỄN VĂN PHỐ2

1 Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản bin, 208 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

 2Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, 43 Trần Phú, Tp. Vinh, Nghệ An

Tóm tắt: Hiện nay, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đang thực hiện đề án "Điều tra, đánh giá ảnh hưởng đến môi trường do các tai biến địa chất vùng dọc Quốc lộ 7 - sông Cả, tỉnh Nghệ An và vùng dọc Quốc lộ 8 - sông Ngàn Phố, tỉnh Hà Tĩnh". Kết quả điều tra đến nay cho thấy vùng nghiên cứu có biểu hiện tai biến địa chất phát sinh nhiều nơi với hơn 549 vị trí trượt lở, 61 vị trí lũ quét và 186 điểm xói lở bờ sông, trong đó một số vị trí quy mô lớn, gây thiệt hại nặng cho cộng đồng. Nguyên nhân chính gây tai biến địa chất là do vùng điều tra có cấu tạo địa h́nh, địa chất phức tạp, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của đứt găy Sông Cả, Rào Nậy và các hoạt động nhân sinh. Để pḥng, tránh và hạn chế tác hại tai biến địa chất, cần nâng cao hơn nữa nhận thức, ư thức pḥng tránh tai biến địa chất của cộng đồng, điều chỉnh phân bố dân cư và xây dựng hạ tầng phù hợp đặc điểm tai biến địa chất và áp dụng một số biện pháp công tŕnh.

                   (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)