DOLOMIT VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG

TRONG SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG NUNG

 

KIỀU QUƯ NAM1, NGUYỄN ÁNH DƯƠNG1, PHẠM NHƯ SANG2, NGUYỄN THẾ HẬU1

1 Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 84 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

 2 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tóm tắt: Dựa trên cơ sở lư thuyết về cấu trúc, thành phần khoáng hóa và dạng tồn tại dưới hai h́nh thức hạt vụn và khối đặc sít của dolomit các tác giả cho rằng mặc dù dolomit có th bị ăn ṃn trong môi trường kiềm (CaOH)2 nhưng dolomit dạng hạt vụn có khả năng hấp thụ một lượng (CaOH)2 nht định và kết quả thu được từ thực nghiệm với dolomit dạng hạt vụn khu vực đèo Lũng Lô (Yên Bái) đă chứng minh được điều đó, cho phép các tác giả đi đến kết luận về khả năng sử dụng dolomit dạng hạt vụn để sản xuất vật liệu xây dựng không nung đặc biệt ở các khu vực có sn nguyên liệu như tỉnh Hà Nam, Ninh B́nh và Yên Bái.

                  (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)