ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG VÀ TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN

QUẶNG MANGAN KHU VỰC TRÀ LĨNH - TRÙNG KHÁNH, CAO BẰNG

 

NGUYỄN PHƯƠNG1, ĐỖ VĂN THANH2, NGUYỄN THỊ THU HẰNG3, NGUYỄN XUÂN ÂN4

1Đại học Mỏ- Địa Chất, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội; 2Liên Đoàn BĐĐC miền Bắc, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội;

3Cty CP Tư vấn triển khai CN Mỏ - Địa Chất, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội; 4Ban Kinh tế Trung Ương, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu, tổng hợp, xử lư và phân tích các tài liệu đo vẽ bản đồ địa chất khu vực, tài liệu t́m kiếm, thăm ḍ và khai thác quặng mangan khu vực Trà Lĩnh - Trùng Khánh, Cao Bằng cho thấy vùng nghiên cứu có cấu trúc địa chất khá thuận lợi cho tạo khoáng mangan nguồn gốc trầm tích. Các yếu tố địa tầng và thạch học đổng vai tṛ quan trọng trong việc h́nh thànhphân bố quặng mangan trong vùng. Quặng mangan có giá trị công nghiệp phân bố tập trung trong các thành tạo trầm tích thuộc hệ tầng Tốc Tát. Khoáng vật quặng chủ yếu là psilomelan, pyrolusit, manganit, braunit, hausmanit, rodochrosit, rodonit. Hàm lượng Mn trong các thân quặng, đới khoáng hóa dao động từ 5,88-52,41%, trung b́nh 15-20%, thuộc loại trung b́nh đến cao. Phân bố hàm lưọng thuộc loại tương đối ổn định.

Tiềm năng quặng mangan khá lớn, phân bố chủ yếu ở Tốc Tát, Roỏng Tháy, Lũng Luông và ít hom là Bản Khuông, Nộc Cu và Hạ Lang.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)