ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HOÁ KIM LOẠI HIẾM LITI

VUNG LA VI, QUẢNG NGĂI

 

DƯƠNG NGỌC T̀NH, NGUYỄN MẠNH HẢI,

NGUYỄN HƯỚNG, TRẦN HOÀNG VŨ, NGUYỄN THỊ MƠ

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, Nguyễn Thái Học, Tp. Quy Nhơn, B́nh Định

Tóm tắt: Đới khoáng hóa chứa kim loại hiếm liti vùng La Vi nằm ờ ŕa Đông Địa khối Kon Tum. Các thân quặng bao gồm các đai mạch pegmatoit bị greisen hóa, albit hóa phân bổ gần nơi tiếp xúc giữa granitoid phức hệ Sa Huỳnh và các đá siêu biến chất tướng granulit phức hệ Kan Năck. Đây là kiểu khoáng hóa pegmatit chứa kim loại hiếm khá điển h́nh, cỏ giá trị cao, đặc biệt là liti và thiếc đạt hàm lượng công nghiệp. Ngoài ra, các nguyên tố đi kèm c̣n có tantan, niobi, rubi, cesi và beryl

Các kết quả nghiên cứu cho thấy đới kim loại hiếm vùng La Vi được phát hiện có ư nghĩa lớn về thực tiễn khoa học, làm cơ sở cho việc thăm ḍ, khai thác khoáng sản liti trong thời gian tới, góp phần phát triển ngành công nghiệp khai khoảng cùa lănh thố. Đồng thời, các kết quả này kết hợp với các khoáng sản mới phát hiện gần đây có thể nói rằng các vùng thuộc Địa khối Kon Tum, nơi có tiền đề địa chất, dấu hiệu t́m kiếm và cấu trúc địa chất tương tự vùng nghiên cứu, sẽ có triển vọng lớn về các loại khoáng sản quư hiếm như ỉiti, thiếc, volfram, urani và các khoáng sản khác.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)