VỀ HAI ĐIỂM DI SẢN ĐỊA CHẤT H̉N CHẸ VÀ H̉N KHỤ

VÙNG BA V̀, HÀ NỘI

 

TẠ H̉A PHƯƠNG

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trăi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tóm tắt: Nghiên cứu các loại h́nh di sản địa chất đối với nước ta hiện nay c̣n là công việc mới mẻ, thậm chí chưa có các tiêu chỉ đánh giá cụ thể trong các văn bản pháp quy từ cấp Nhà nước đến địa phưcmg. Qua nghiên cứu vùng Ba Vĩ, Hà Nội có thể thấy nơi đây có đa dạng địa chất cao, có nhiều di sản địa chất - cảnh quan tốt, có íhể sử dụng với mục tiêu phát triển du lịch, tiến tới xây dựng một Công viên địa chất ở vùng này. Hai điểm di sản Ḥn Chẹ và Ḥn Khụ được nghiên cứu chi tiết cho thấy tính độc đáo của chủng cả về địa tầng, kiến tạo, địa mạo và đá. Đá vôi cùa các núi này là thành phần chính của hệ tầng Na Vang (P2 nv) trong khu vực, cũng là hệ tầng đá carbonat duy nhất trong vùng. Các đả đă bị nghiền nát trong đới dập vụn, trở thành đá cataclazit. Cả hai núi đá vôi này đều là những cảnh quan địa mạo đẹp, gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh của thời kỳ dụng nước, do vậy càng có ư nghĩa hơn trong việc khai thác phục vụ du lịch.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)