DI SẢN ĐỊA CHẤT HANG ĐỘNG NÚI LỬA ĐỘC ĐÁO

Ở ĐẮK NÔNG ĐĂ ĐƯỢC PHÁT HIỆN VÀ XÁC LẬP KỶ LỤC

 

LA THẾ PHÚC1, HIROSHI TACHIHARA2,

TSUTOMU HONDA2, TRƯƠNG QUANG QUƯ1, LƯƠNG THỊ TUẤT3

1Bảo tàng Địa chất, 6 Phạm Ngũ Lăo, Hà Nội 2Hội Hang động Núi lửa Nhật Bản, 3Tổng hội Địa chất Việt Nam, 6 Phạm Ngũ Lăo, Hà Nội

 

Tóm tắt: Hang động trong đá basalt khu vực Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đă được các nhà địa chất ở Bảo tàng Địa chất phát hiện và nghiên cứu từ năm 2007. Kết quả phát hiện đă được công bố rộng răi ở trong và ngoài nước, thu hút sự chú ư của nhiều nhà khoa học nước ngoài, trong đó có các nhà khoa học thuộc Hội Hang động Núi lửa Nhật Bản. Nhóm hợp tác nghiên cứu của Hội Hang động Núi lửa Nhật Bản và Bảo tàng Địa chất đă cùng nhau khảo sát, đo đạc và nghiên cứu chi tiết 3 trong số hàng chục hang động được phát hiện trong khu vực. Kết quả nghiên cứu bước đầu đă xác lập được một số kỷ lục Đông Nam Á về độ dài (1.066,5 m), tính độc đáo cũng như các đặc trưng về cấu tạo hang động, ḍng dung nham, các hóa thạch trong hang và một số vấn để liên quan đến quá tŕnh hoạt động phun trào basalt. Bài báo này giới thiệu quá tŕnh phát hiện và một số thông tin khoa học liên quan tới hang động trong đá basalt vùng nghiên cứu.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)