THƯ CHÚC MỪNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
GỬI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC NHÂN DỊP 55 NĂM NGÀY THÀNH LẬP (1959 - 2014)

                                                                          Hà Nội, ngày 26  tháng 6 năm 2014

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lănh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên đă và đang công tác tại Liên đoàn lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường và trực tiếp là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đă vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm ḍ khoáng sản trên phạm vi cả nước. Những thành quả lao động sáng tạo của tập thể cán bộ, công nhân viên của Liên đoàn trong suốt 55 năm qua đă góp phần xứng đáng vào sự phát triển của ngành Địa chất Việt Nam nói riêng và sự phát triển kinh tế - xă hội của đất nước nói chung.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm ḍ khoáng sản theo chức năng được giao, Liên đoàn c̣n tích cực triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiều hoạt động dịch vụ tư vấn địa chất và các hoạt động sản xuất khác, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xă hội, vừa đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động, đoàn kết phấn đấu xây dựng đơn vị không ngừng lớn mạnh. Với những thành tích xuất sắc đáng tự hào đó, Liên đoàn đă vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quư.

 Nhân dịp này, tôi chúc mừng và biểu dương những thành tích đă đạt được của các thế hệ cán bộ, công nhân viên đă và đang công tác tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc. Các đồng chí đă đóng góp tích cực cho quá tŕnh xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường nói riêng, góp phần vào sự phát triển đất nước nói chung. Tôi tin tưởng với truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, các đồng chí sẽ có bước phát triển mới, chủ động, sáng tạo nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới tổ chức, quản lư để không ngừng nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động, sản xuất, phục vụ tích cực cho quá tŕnh đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế; nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên của Liên đoàn, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường.

Chúc các đồng chí sức khoẻ và thành công.

                                                                                 Chào thân ái !

                                                                             BỘ TRƯỞNG

 

NGUYỄN MINH QUANG