KHẢ NĂNG KHẢO SÁT ĐẾN ĐỘ SÂU LỚN VÀ TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG RỘNG RĂI

PHƯƠNG PHÁP TỪ TELLUR ÂM TẦN Ở VIỆT NAM

 TRẦN THIÊN NHIÊN, NGUYỄN VĂN NAM, KHƯƠNG XUÂN B̀NH

Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

Tóm tắt : Phương pháp từ tellur dựa vào cơ sở số liệu đo trường điện từ thứ cấp của đất đá ở trên mặt đất để khảo sát cấu trúc địa chất dưới sâu. Kết quả đo từ tellur âm tần trong dải tần số 0,1-800 Hz tại thung lũng Sông Ba đă cho thấy mặt cắt địa vật lư khá phù hợp với cấu trúc địa chất, độ sâu khảo sát đến hàng ngh́n mét. Kết quả này và nhiều công tŕnh khác cho thấy triển vọng ứng dụng rộng răi phương pháp từ tellur âm tần trong các lĩnh vực địa chất, địa chất thủy văn và dầu khí… ở nước ta.


                  (Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)